Nacházíte se zde: Úvod Cognex Dělení dle výrobků Vision SW

  • Vision SW

Cognex VisionPro

Cognex VisionPro

Cognex VisionPro je SW balík pro vývoj složitých PC vision aplikací. Především se jedná o multikamerové aplikace na jedné výrobní lince nebo na jednom stroji. VisionPro disponuje rozsáhlými knihovnami vision funkcí od čtení kódů, OCR, měření rozměrů, barevnosti, počítání výrobků, kontroly tvarů až po navigaci robotů apod. VisionPro SW je dodáván ve variantách BASE, PLUS a MAX. Varianty se liší funkcemi.
Cognex Designer - nadstavba pro VisionPro

Cognex Designer - nadstavba pro VisionPro

COGNEX DESIGNER je komplexní SW balík sloužící k rychlému zhotovení vision aplikací zejména v multikamerových aplikacích. COGNEX DESIGNER je dodáván pouze s PC systémem Vision Controler nebo s GiGE kartou Cognex, která zároveň slouží jako HW klíč aplikace. COGNEX DESIGNER umožňuje tvorbu 2D i 3D aplikací, propojení I/O, HMI displejů, stovek druhů kamer včetně GigE a Camera Link kamer.
Deep Learning

Deep Learning

ViDi Deep Learning je SW založený na umělé inteligenci (AI), která je kombinována s vision SW VisonPro nebo s kamerami In-Sight. Kombinaci těchto nástrojů lze s úspěchem využívat tam, kde obvyklé standardní metody selhávají např. pro detekci defektů, materiálových vad a povrchů, detekci deformovaných částí výrobků a čtení velmi obtížně čitelných kódů nebo textů.
Nahoru