Nacházíte se zde: Úvod Energetika Naše technické vybavení

  • Technické vybavení

zKušební generátor U/I

Nastavení ochranných funkcí RTU jednotky můžeme pro ověření funkčnosti otestovat pomocí generátoru U a I. Generátor byl vyvinut společností ELVAC, a.s. právě k těmto účelům a disponuje následujícími parametry:

- rozsah generovaného proudu: +-20A AC,  přesnost +- 0,3%, frekvence 40 až 350Hz
- rozsah generovaného napětí: +-300V AC,  přesnost +- 0,2%, frekvence 40 až 350Hz
- funkce skoku a rampy pro U, I, f

 

Používaná řídicí jednotka

Za účelem dálkového ovládání, regulace výkonu a sběru dat používáme řídící systémy firmy ELVAC Ostrava:

Realizace rozvaděčů s RTU:
   - dispečerské řízení pro obnovitelné zdroje energie
   - komunikace s dispečerským systémem zákazníka
   - funkce ochrany (U, I, f)
   - automatické obnovení výroby

RTU - Elvac - možnosti:
   - variabilita vstupního napájecího napětí 12–360VDC, 50–260VAC
   - digitální vstupy pro signalizaci
   - digitální výstupy pro povelování
   - analogová měření pro výpočet výkonu
   - rozsahy měření napětí 100/230/400VAC,
   - rozsahy měření proudu 20mA/1A/5A AC,
   - analogová měření pro čidla 0–20mADC
   - rozhraní GPRS, Ethernet, optický Ethernet, RS-232, RS-485
   - podpora protokolů IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-103,
     HioCom2, ModBUS RTU, ModBUS TCP

Ochranné funkce RTU

RTU jednotky společnosti ELVAC, a.s. disponují, mimo jiné, pokročilými ochrannými funkcemi:

- napěťová ochrana (přepětí, podpětí)
- frekv. ochrana (vysoká f, nízká f, df/dt)
- zemní ochrana (impulsní, konduktanční, wattmetrická)
- napěťová a proudová nesymetrie

Při každém působení ochrany lze pořídit záznam průběhu napětí a proudů v době poruchy. Poruchové záznamy lze později analyzovat za účelem zjištění možné příčiny poruchy.

Nahoru