Nacházíte se zde: Úvod Infratechnika Hyperspektrální snímání

  • Hyperspektrální snímání

Hyperspektrální snímání

Hyperspektrální snímání obrazu umožňuje po zpracování surových obrazových dat pracovat s hyperspektrální datovou kostkou. Snímky v kostce jsou každý pro různou vlnovou délku a jsou na sobě navršeny. Datovou kostku lze různě matematicky zpracovávat, provádět řezy, odstraňovat šum apod. Výsledkem těchto operací  může být detekce prvků nebo sloučenín v obraze.

Hyperspektrální snímání může být prováděno v různých částech spektra UV, VIS, NIR-SWIR, MWIR, LWIR. V oblastech okolo viditelného spektra je hyperspektrální snímkování výrazně jednodušší než v oblasti dlouhovlnného IR záření (LWIR). Zejména se u VIS spektra jedná o dobrou dostupnost obrazových výkonných senzorů s vysokým rozlišením, dostupnost vhodných materiálů pro optiku apod. 

V rámci projektů HDES/RODES vyvinula naše společnost, ve spolupráci s Fakultou mechatroniky TUL, kameru IRCA (InfraRed Camera Applic) pracující v LWIR oblasti infračerveného spektra. Vývoj byl prováděn v rámci níže uvedených projektů HDES a RODES.

projekt HDES

Projekt HDES (Hypespektrální Detekční Systém nebezpečných substancí) byl zpracováván v rámci jednoho z projektů bezpečnostního výzkumu financovaného Ministerstvem vnitra České republiky.

V rámci tohoto projektu byl vyvinut ve spolupráci s optickým centrem TOPTEC Turnov systém hypespektrálního vidění do kterého naše společnost vyvinuta LWIR kameru IRCA-2. Projekt uspěl v závěrečném hodnocení a dostal možnost pokračovat v rámci navazujícího projektu RODES.

projekt RODES

Jedná se o projekt Robustní detekční systém s hyperspektrálním snímáním, který je pokračovatelem původního projektu HDES. Projekt je opět financován z prostředků bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra ČR. Projekt RODES má za cíl vylepšit a optimalizovat zařízení z projektu HDES. V rámci tohoto projektu byl vyvinut nový model kamery IRCA-3 s variantami rozlišení 640x480 a 1024x768 pixelů. Při konstrukci a optimalizaci je kladen důraz zejména na redukci šumu elektronických obvodů, optimální filtraci signálů analogovou i digitální formou, optimalizaci napájení kamery apod. Projekt probíhá do konce roku 2020.

Spolupráce s výzkumným centrem TOPTEC

Na všech níže uvedených projektech spolupracujeme s  Centrem TOPTEC Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i .

Nahoru