• Inovační voucher OPPIK

Za účelem zlepšení parametrů naší infračervené radiometrické kamery IRCA-3 jsme využili program podpory "Inovační voucher" Operačního Programu Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OPPIK 2014-2020) Ministrestva průmyslu a obchodu ČR.

Žádost o poskytnutí voucheru byla přijata a projekt MODUL OPERACÍ S OBRAZOVÝMI DATY je registrován pod číslem projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0019249.

Inovační voucher byl uplatně pro nákup vývojové služby poskytnuté Technickou univerzitou v Liberci, Fakultou mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, Ústavem informačních technologií a elektroniky.

Předmětem doplnění naší kamery byl vývoj hardwarového výpočetního modulu pro programovatelné hradlové pole FPGA procesoru ZYNQ, který provádí filtraci obrazových dat týkající se odstranění nežádoucího šumu v reálném čase a zvyšuje tak citlivost kamery.

Výstupem vývojové činnosti provedené v rámci tohoto Inovačního voucheru je implementace uvedeného modulu do stávající kamery IRCA-3 naší společnosti a příslušná technická dokumentace. 

Nahoru