Nacházíte se zde: Úvod O firmě

 • O firmě

Obory činností

 • Energetika - dálková ovládání aktivních prvků sítě VN, sběry dat, lokální zákaznické dispečinky, dispečerská řízení obnovitelných zdrojů ze strany distributora energie
 • Automatizace - jednoúčelové stroje, testovací stanice, integrace - montáž, značení, vizuální inspekce,
 • Strojové vidění - systémy strojového vidění Cognex
 • Měření a regulace - řízení teplárenských soustav na úrovní městských systémů, řízení kotelen, výměníkových stanic a objektových stanic

Výrobky naší společnosti pracují v mnoha zemích světa (Německo, Francie, Polsko, Slovensko, Srbsko, Rakousko, USA, Mexiko, Turecko, Bosna a Hercegovina, Izrael, Austrálie, Rusko, Kanada, Čína).

Poskytované služby

 • poradenství v elektronice a elektrotechnice
 • projekční služby elektro:
 • pracovní stroje a výrobní technologie
 • měření a regulace
 • realizace elektrozařízení (dodávky rozvaděčů, montáže)
 • programové vybavení PC, PLC, roboty, strojové vidění
 • zprovozňování zařízení
 • vývoj a výroba průmyslových elektronických zařízení

historie

Společnost byla založena v roce 1991. Nejprve jako konsorcium fyzických osob, v roce 1992 jsme založili společnost s ručením omezeným Applic s.r.o.

V roce 1995 jsme zakoupili pozemky v Liberci Horním Hanychově (pod Ještědem) a v roce 1996 jsme na "zelené louce" postavili svůj první dům. V roce 1998 jsme na tento objekt přistavěli ještě jedno patro a v roce 2003 jsme vybudovali dvoupodlažní výrobní halu.
V roce 2015 byla dokončena druhá výrobní hala. Suterén a přízemí složí výrobním účelům a 1. patro jsme obsadili našimi projektanty a konstruktéry.

V současné době má naše společnost  okolo 44 zaměstnanců. Roční obrat je ~90 mil Kč. Nejvyšší roční obrat byl 102,4 mil. Kč ve zdaňovacím období 2018-2019.

Ve zdaňovacím období IV/2023 - III/2024 jsme obratem opět lehce přesáhli hranici 100mil. Kč s průměrným počtem zaměstnanců 42.

V roce 2023 jsme úspěšně prošli certifikací ISO27001 Kybernetická a informační bezpečnost (ISMS). V IV/2024 budeme mít recertifikační audit ISMS.

Strojové vidění

Od roku 1999 se zabýváme strojovým viděním.

Nejprve jsme začali vyvíjet vlastní systém strojového vidění, kde jsme za jednu z jeho aplikací dostali  " Zlatou medaili na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně 2000 ". Jednalo se o kamerový inspekční systém pro kontrolu palubních přístrojů vozů Škoda Fabia.

Od roku 2005 jsme se stali Partnerem a Systémovým Integrátorem (PSI) firmy Cognex (USA). Toto partnerství nám umožnilo široký záběr nasazování systémů strojového vidění ve většině odvětví průmyslu.

Partnerství však nevylučuje používání jiných systémů strojového vidění tam, kde je použití jiných systémů cenově nebo technicky výhodnější. Zejména se jedná o systémy Keyence, které jsme rovněž schopni nasazovat.

Teplárenství

V teplárenství nasazujeme naše systémy k regulaci tepelných zařízení na straně spotřeby tepla tj. na objektové předávací stanice, směšovací stanice a výměníkové stanice.

Všechny tyto stanice jsou schopny po propojení do sítí komunikovat s dispečinkem a mezi sebou. Přenosem informací mezi stanicemi a jejich vyhodnocováním lze dosáhnout velmi značných úspor.

Systémů pro měření a regulaci naší výroby  je nasazeno více než 1700. Z toho 1200 sytémů bylo nasazeno jinými firmami.

Pracujeme se systémy WAGO, Siemens, Allen Bradley a řídicími systémy naší výroby APL196

Energetika

Dálkové ovládání úsekových odpínačů v energetice jsme začali vyvíjet v roce 1995. Od roku 1996 do konce roku 2016 máme již přibližně osazeno 1400 ks těchto ovládacích jednotek na venkovních odpínačích a v transformačních stanicích. Montáže však pokračují a v současné doběmáme nasazeno celkem téměř 1400 v Jihočeském, Západočeském a Severočeském kraji.

V roce 2003 jsme úspěšně dodali a uvedli do provozu dálkově ovládaný úsekový odpínač a recloser v Bosně a Hercegovině.

Od roku 2009 nasazujeme RTU řídící jednotky firmy ELVAC Ostrava, kterých máme nasazeno již více než 900ks.

Nahoru