• Informační Systém Energetiky

ISE - Informační Systém Energetiky on-line řeší ucelenou správu energetického hospodářství firmy.

Rozsahem a funkcemi je ISE vhodný pro větší firmy a jejich areály, shopping centra, sportovní centra apod. ISE lze implementovat jak do nových či plánovaných staveb, tak již do stávajících areálů firem. 

Jedná se o integraci všech odvětví energetiky do jednoho programového prostředí a on-line monitoring stavů následujících odvětví firemní energetiky:

 • tepelné hospodářství - vytápění, vzduchotechnika, chlazení, teplá užitková voda, chlazení technologií, spotřeby, tepelná pohoda,
 • elektroenergetika - monitoring dodávky energie, spotřeby, kvality dodávané energie, výpadků v dodávkách apod. 
 • vzduchové hospodářství - monitoring a optimalizace chodu zdrojů tlakového vzduchu, ...
 • plynové hospodářství - monitoring dodávek plynu, spotřeb plynu, kvality dodávek plynu, ...
 • vodní hospodářství - monitoring dodávek pitné, užitkové a odpadních vod, spotřeb vod, kvality vod, ...
 • monitoring neefektivních spotřeb - ISE po propojení s plánováním výroby identifikuje zbytečně zapnuté stroje nebo technologie. Jejich vypnutím se dosahuje úspor ve spotřebě energií

Výstupy ze systému ISE pomáhají řešit dlouhodobé i havarijní potřeby oddělení energetiky a údržby firmy. Dlohodobými potřebami jsou zejména následující funkce:

 • práce s historickou databankou - analýza poruch a kvality dodávek médií
 • generování tiskových sestav pro jiná firemní oddělení a pro státní orgány
 • generování podkladů pro rozúčtování nákladů
 • generování podkladů pro výpočty energetické spotřeby a efektivity jednotlivých procesů

Havarijní hlášení jsou generována automaticky a umožňují provozním energetikům rychlé získání informace o stavu blížícímu se havárii, havárii nebo jinému nežádoucímu stavu. Zejména se jedná o následující hlášení:

 • vybočení parametrů daného média/energie ze zadaného tolerančního pásma
 • výpadky dodávek libovolného média/energie
 • změnu kvality dodávaného média/energie

Celý systém je založen na sběru dat do databáze a následném vyhodnocení dat a vizualizaci. Uživatel přistupuje do ISE jako na zabezpečené webové stránky pomocí standardního internetového prohlížeče.

Systém ISE je otevřený pro doplňování dalších funkcí.

Hlavní přínos Informačního systému energetiky

 • okamžitý přehled o všech připojených technologiích
 • okamžité hlášení poruch a havarijních situací
 • rychlá lokalizace poruch
 • možnost rychlého dálkového odstavení technologie a zamezení dalším poruchám
 • práce s historickými daty - analýzy poruch a havárií,...
Nahoru