• Informační Systém Energetiky

ISE - modul JÁDRO SYSTÉMU je nedílnou součátí instalace systému ISE a má za úkol provádět základní funkce systému. Bez tohoto modulu nelze ISE provozovat.

Modul řeší práci s databází, spolupráci jednotlivých modulů navzájem, textové a grafické výstupy systému, importy a exporty dat, parametrizaci systému, správu uživatelů apod. 

 

ISE - modul SBĚR DAT je rovněž nedílnou součástí systému ISE a řeší propojení ISE s okolním světem technologií. Hlavním úkolem modulu Sběr dat je trvalé vyčítání dat ze všech sledovaných systémů a měřičů. Komunikace může probíhat na mnoha úrovních rychlostí a na mnoha HW platformách. Pořízená data jsou průběžně zapisována do tabulek v databázi pro další zpracování.

Komunikace s externími zařízeními mohou probíhat různými standardními protokoly (např. ModBus, ModBus/TCP, M-Bus apod), ale i proprietárními komunikačními protokoly, pokud je k těmto protokolům poskytována příslušná dokumentace.

Po HW stránce mohou komunikace probíhat na úrovni Ethernet, RS-485, RS-232, M-Bus, apod. Pro sběr dat z rozsáhlých firem je s výhodou používán převod protokolů do sítě Ethernet a přenos dat po tomto typu sítě.

Nahoru