• Informační Systém Energetiky

ISE modul PLYN řeší komplexní monitoring dodávky a spotřeb zemního plynu. Spotřeby se mohou týkat jak spotřeb pro vytápění firmy, tak spotřeb pro výrobní technologie.

Modul Plyn zpracovává data z fakturačních měřičů dodávek plynu z externích zdrojů a z měřičů spotřeb jednotlivými technologiemi nebo z měřičů spotřeb pro vytápění nebo jiné účely.

Modul Tlakový vzduch je schopen zpracovávat dlouhodobé i krátkodobé úlohy plynoucí z potřeb zákazníka, poskytovat přehled o okamžitém stavu plynové sítě, sledovat kvalitu dodávaného plynu (tlak, teplota,...) a upozorňovat na neobvyklé popř. havarijní situace v plynové síti.

Mezi dlouhodobé úkoly modulu Plyn patří:

  • práce s historickou databankou - analýza havárií a poruch, provozních stavů,...
  • poskytování textových a grafických podkladů pro další zpracování v rámci firmy - pro výpočty energetické náročnosti a efektivity procesu nebo výrobku, ...
  • poskytování naměřených spotřeb plynu dle výrobních procesů nebo částí firmy (pro rozúčtování nákladů)
  • sledování okamžitých  průtoků a spotřeb plynu, upozornění na vybočení spotřeby/průtoku daného provozu ze zadaných limitů

Mezi krátkodobé úlohy se řadí:

  • rychlé informace o poruchách plynové sítě - prudký pokles tlaku apod. (SMS, E-mail, hlasová zpráva)
  • rychlé informace o ztrátě kvality dodávaného plynu - tlak, teplota apod.
Nahoru