• Informační Systém Energetiky

ISE modul MAR řeší komplexní monitoring výroby, externí dodávky a spotřeby tepelné energie firmy. Modul je schopen zpracovávat i data týkající se výroby chladu a chlazení.

Modul MAR zpracovává data z řídicích systémů MAR, měření dodávky tepla/chladu. Modul MAR je schopen zpracovávat dlouhodobé i krátkodobé úlohy plynoucí z potřeb zákazníka, poskytovat přehled o okamžitém stavu tepelné sítě i sítě chlazení, sledovat kvalitu dodávané tepelné energie jak z vlastních, tak z externích zdrojů tepelné energie a upozorňovat na neobvyklé popř. havarijní situace v těchto sítích.

Mezi dlouhodobé úkoly modulu MAR patří:

  • práce s historickou databankou - analýza havárií a poruch, provozních stavů,...
  • poskytování textových a grafických podkladů pro další zpracování v rámci firmy - pro výpočty energetické náročnosti a efektivity procesu nebo výrobku, ...
  • poskytování naměřených spotřeb energie dle výrobních procesů nebo částí firmy (pro rozúčtování nákladů)
  • sledování okamžitých  tepelných příkonů a spotřeb tepelné energie, upozornění na vybočení spotřeby/příkonu daného provozu ze zadaných limitů
  • parametrizace a zobrazování dat z řídicích systémů MAR 

Mezi krátkodobé úlohy se řadí:

  • rychlé informace o poruchách tepelných sítí (SMS, E-mail, hlasová zpráva)
  • rychlé informace o ztrátě kvality dodávané tepelné energie
Nahoru