Nacházíte se zde: Úvod Teplárenství Podniková řešení

  • Podniková řešení

Jedním z námi nabízených produktů je ucelené podnikové řešení energetického hospodářství firmy, které integruje mnoho různých částí firemní energetiky.
Jedná se zejména o integraci následujících odvětví energetiky do jednoho SW prostředí:

  • měření a regulace - vytápění, vzduchotechnika, chlazení, teplá užitková voda,
  • elektrická energie VN/NN
  • tlakový vzduch,
  • plyny / kapaliny
  • sledování tepelné pohody

Integrace výrobních technologií

Systém on-line sledování firemní energetiky umožňuje sledování kvality dodávky energií až na úroveň jednotlivých výrobních linek a strojů.

Systém včasného varování

Důležitou částí energetického sytému je systém včasného varování, který je aktivován v případě, že některý z nastavených parametrů opustí nastavené meze.
Upozornění obdrží odpovědný pracovník údržby popř. jeho nadřízený. Upozornění má několik úrovní a odchází po vzniku události pomocí SMS, E-mailu nebo hlasové zprávy.

Hlavní přínos podnikového řešení

Nasazením našich systémů řízení soustav může zákazník dosáhnout následujícího:

   - hlášení změny sledovaných parametrů
   - zamezení následných poruch technologií,
   - zabránění výrobě zmetků,
   - přehled dispečera o funkci celé sítě
   - snadná a rychlá lokalizace poruch
   - statistické vyhodnocení poruch
   - záznamy z historické databanky
   - snížení počtu pracovníků údržby

Nahoru