• Informační Systém Energetiky

ISE modul ELEKTRO řeší monitoring elektrické sítě firmy na úrovni VN i NN.

Modul Elektro zpracovává data z měření dodávky i spotřeby elektrické energie na všech napěťových úrovních. Modul elektro je schopen zpracovávat dlouhodobé i krátkodobé úlohy plynoucí z potřeb zákazníka, poskytovat přehled o okamžitém stavu elektrické sítě firmy, sledovat kvalitu dodávané elektrické energie jak z vlastních, tak z externích zdrojů a upozorňovat na neobvyklé popř. havarijní situace v síti.

Mezi dlouhodobé úkoly modulu Elektro patří:

  • práce s historickou databankou - analýza havárií a poruch, provozních stavů,...
  • poskytování textových a grafických podkladů pro další zpracování v rámci firmy - pro výpočty energetické náročnosti a efektivity procesu nebo výrobku, ...
  • poskytování naměřených spotřeb energie dle výrobních procesů nebo částí firmy (pro rozúčtování nákladů)
  • sledování příkonů a spotřeb, upozornění na vybočení spotřeby/příkonu daného provozu ze zadaných limitů
  • parametrizace a zobrazování dat z regulátoru 1/4 hodinového maxima
  • monitoring velkých záskokových zdrojů napájení (UPS)
  • monitoring velkých spotřebičů (velké motory, pece apod.)

Mezi krátkodobé úlohy se řadí:

  • rychlé informace o poruchách a výpadcích napájení (SMS, E-mail, hlasová zpráva)
  • rychlé informace o ztrátě kvality dodávané energie - podpětí, přepětí, změna frekvence u ostrovního provozu,...)
Nahoru