• Informační Systém Energetiky

ISE modul TLAKOVÝ VZDUCH řeší komplexní monitoring výroby, externí dodávky a spotřeby tlakového vzduchu firmy. 

Modul Tlakový vzduch zpracovává data kompresorů, měřičů množství dodávaného vzduchu a jeho parametrů

Modul Tlakový vzduch je schopen zpracovávat dlouhodobé i krátkodobé úlohy plynoucí z potřeb zákazníka, poskytovat přehled o okamžitém stavu sítě Tlakového vzduchu, sledovat kvalitu dodávaného vzduchu a upozorňovat na neobvyklé popř. havarijní situace v síti tlakového vzduchu.

Mezi dlouhodobé úkoly modulu Tlakový vzduch patří:

  • práce s historickou databankou - analýza havárií a poruch, provozních stavů,...
  • poskytování textových a grafických podkladů pro další zpracování v rámci firmy - pro výpočty energetické náročnosti a efektivity procesu nebo výrobku, ...
  • poskytování naměřených spotřeb tlakového vzduchu dle výrobních procesů nebo částí firmy (pro rozúčtování nákladů)
  • sledování okamžitých  průtoků a spotřeb tlakového vzduchu, upozornění na vybočení spotřeby/průtoku daného provozu ze zadaných limitů

Mezi krátkodobé úlohy se řadí:

  • rychlé informace o poruchách sítě tlakového vzduchu - prudký únik nebo pokles tlaku apod. (SMS, E-mail, hlasová zpráva)
  • rychlé informace o ztrátě kvality dodávaného tlakového vzduchu - vlhkost, olej a další měřené veličiny
Nahoru